HR Procurement

 

De doelstelling van Nova Vista is dat door een nieuwe visie op de dienstverlening een advies gegeven kan worden dat leidt tot het inkopen en inrichten van een dienstverlening op maat, die de verwachte inbreng van uw eigen kennis, kunde en onderhandelingskracht overtreft.

o    Quickscan Uw organisatie maakt de nodige kosten bij het inlenen van uitzendkrachten, gedetacheerde werknemers en/of freelance krachten, arbodienstverlening, payrolling, trainingen en opleiding, re-integratie of outplacement etc. Hoe vaak stelt u de vraag of de dienstverlening beter ingericht kan worden? U heeft immers tariefafspraken en leveringsvoorwaarden die weloverwogen tot stand zijn gekomen.

o    Analyse en advies
Op basis van de uitkomsten van de Quickscan wordt een advies opgesteld en een mogelijk aangepaste inrichting van de dienstverlening besproken.  

o    Inkoop(begeleiding)
U weet wat uw uitgangspunten en doelstellingen zijn bij de inkoop van de HR diensten? Maar welke factoren borgen de realisatie van uw doelstellingen uiteindelijk? Het uiteindelijke resultaat komt immers voort uit de interactie tussen uw organisatie en de leverancier. De operationele invulling bepaalt dus het financiële resultaat. Derhalve vraagt het feitelijke inkoopproces toetsing en weging van, vaak specifiek en inhoudelijke, de juiste operationele, juridische en financiële criteria. Alle factoren worden vertaald in een R.F.P. en op basis hiervan wordt de juiste keuze van de leverancier gemaakt.
 
o    Migratie & implementatie
De migratie van uw oude naar de nieuwe leverancier is wellicht het meest kritische onderdeel van uw inkoopproject. U bent totaal overgeleverd aan de bereidwilligheid en nauwkeurigheid van de leveranciers.
Nova Vista neemt deze zorg uit handen en zorgt voor een vloeiende overgang van leveranciers. Met ruim 25 jaar praktijkervaring zorgt Nova Vista voor een goede implementatie van contractafspraken, werkprocessen en eventuele automatiseringsmiddelen.

o    Contractmanagement
Contracten moeten regelmatig getoetst worden op de uitvoering ervan. Dit kan aan de hand van een factuurcontrole, tarief onderhandeling bij jaarlijkse indexatie of op basis van het nakomen van de kritische succes factoren of het meten van de kwaliteit.


o    Voor nadere informatie omtrent HR Procurement kunt u contact opnemen met Annemarie ten Hoope via telefoonnummer 06 441 351 62.