Over Nova Vista Human Capital

Visie

Nova Vista heeft als doel zich op inhoud en expertise te onderscheiden als adviesbureau voor HR inkoop op basis van concreet gerealiseerd financieel en operationeel resultaat voor haar opdrachtgevers.

Missie

Nova Vista realiseert op basis van haar expertise en klantgerichte werkwijze, kwalitatieve maatwerkoplossingen ten behoeve van haar opdrachtgevers. Uitgangspunten zijn resultaatgericht werken, openheid van zaken en een proactieve houding.